مشخصات فنی ساعت اسمارت
قیمت (ریال) محصول برند
12,000,000 ساعت اسمارت مدل A30 Wireless Activity Tracker iChoice
مشخصات فنی كيسه اسپابگ
قیمت (ریال) محصول برند
1,200,000 كيسه اسپابگ spabag
مشخصات فنی پالس اكسيمتر
قیمت (ریال) محصول برند
8,000,000 پالس اكسيمتر مدل MD 300 C2 iChoice